دسته بندی: کارآفرینی

کارآفرینی images11
0

طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری…