پروژه مدیریت سیستم کتابخانه در سی پلاس پلاس

0
پروژه مدیریت سیستم کتابخانه

پروژه مدیریت سیستم کتابخانه

توضیحات:  در سیستم مدیریت کتابخانه , کتاب و کلاس دانش آموز با اعضای داده ها مانند کتاب  سوابق در یک فایل باینری ذخیره می شود. دانش آموز می تواند صادر و واریز کتاب را در ظرف ۱۵ روزانجام دهد. پرونده دانشجویی در یک فایل باینری ذخیره می شود. مدیر می تواند رکورد را اضافه ، ویرایش و یا حذف کند. برای دانلود پروژه روی دکمه کلیک کنید .

دانلود پروژه مدیریت سیستم کتابخانه

 

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید