پروژه صدور صورتحساب سوپرمارکت در c++

0
پروژه صدور صورت حساب سوپر مارکت

پروژه صدور صورت حساب سوپر مارکت

توضیحات:در سیستم صدور صورت حساب ,طبقه محصولات با اعضای داده ها مانند  نام محصول، قیمت، تعداد، مالیات، تخفیف و جزئیات محصول در یک فایل باینری ذخیره می شود. مشتری می تواند  صورتحساب محصول خریداری شده را دریافت نماید. مدیر می تواند رکورد محصول را ایجاد، ویرایش، مشاهده و حذف کند. برای دانلود پروژه روی دکمه کلیک کنید.

پروژه صدور صورتحساب سوپر مارکت

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید