پروژه سیستم مدیریت هتل در سی شارپ

0
پروژه سیستم مدیریت هتل

پروژه سیستم مدیریت هتل

سیستم مدیریت هتل

سیستم مدیریت هتل، توسعه داده شده است برای حفظ اطلاعات، آپارتمان، ردیابی جزئیات مشتری، اتاق های در دسترس.

سیستم مدیریت هتل  ویژگی های زیر رافراهم می کند.

۱- بررسی اطلاعات مشتری

۲- جزئیات رزرو مشتری

۳- در دسترس بودن اطلاعات تعداد اتاق ها

۴- جزئیات خروج مشتری

۵- جستجوی اطلاعات مشتری

پروژه سیستم مدیریت هتل

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید