پروژه سیستم مدیریت حقوق و دستمزد در سی پلاس پلاس

0
پروژه سیستم مدیریت حقوق و دستمزد

پروژه سیستم مدیریت حقوق و دستمزد

سیستم مدیریت حقوق و دستمزد یک بسته حسابداری است که به عنوان راه حل های مالی برای یک سازمان خاص و یا غیره ارائه شده است. این بسته  کمک می کند تا حقوق و دستمزد کارکنان  را مدیریت کرد. حقوق و دستمزدکارکنانی که ثابت هستند به صورت خودکار به حساب آنها واریز می شود که موجب صرفه جویی زمان پردازش برای آماده سازی لجر نهایی است.

دانلود سورس کد پروژه سیستم مدیریت حقوق و دستمزد

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید