مقایسه رشته ها در سی پلاس پلاس

0

مقایسه رشته ها در سی پلاس پلاس

کار با رشته ها در هر زبان برنامه نویسی ای یکی از ملزومات می باشد و اگر برنامه نویسی نتواند به خوبی اعداد با رشته ها کار کند به هیچ عنوان نمی تواند یک نرم افزار کاربردی را بنویسد.

فرض کنید شما می خواهید یک برنامه بنویسید که در آن از کاربر سئوالاتی پرسیده شده و جواب را در برنامه با جواب درست مقایسه می کنید ، در این حالت شما باید از توابعی که برای ایجاد مقایسه بین دو رشته وجود دارند استفاده نمایید.

این نوع تمرینات اگرچه به نظر کاربردی نیستند ولی از همین روش مقایسه رشته ها شما می توانید در پروژه های بسیار بزرگ و پیچیده ی خودتان استفاده کنید البته در این پروژه فقط قصد ما آموزش و دادن ذهنیت برنامه نویسی و ارائه ی تمرینات مناسب برای برنامه نویسان نوپا می باشد.

در اکثر زبان های برنامه نویسی برای کار و یا مقایسه بر روی دو رشته نمی توان از عملگر استفاده کرد و شما باید حتما از توابع استفاده کنید و برای مثال اگر شما در زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس از عملگر مساوی درون یک شرط برای استخراج تساوی و یا عدم تساوی رشته ها استفاده کنید با پیغام خطای مرورگر مواجه خواهید شد.

پس برای مقایسه ی رشته ها در سی پلاس پلاس از چه روشی باید استفاده کرد؟

سورس کد کوچک و یا برنامک زیر به شما نشان خواهد داد که چگونه باید رشته ها را با هم مقایسه کنید.

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید