عملکرد تابع scanf و cscanf در خواندن اطلاعات از کاربر

0

برنامه کوچکی که عملکرد تابع scanf و cscanf رو در خواندن داده ها(رشته ای و عددی) شرح میده و باهم مقایسه میکند.

scanf
تابعی در زبان c که ورودی قالب بندی شده را دریافت می کند .

cscanf

خواندن ورودی از کنسول و دوباره خواندن آن توسط این تابع .

با اجرای کد زیر تفاوت این دو را به خوبی درک خواهید کرد.

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند