سورس کد پیاده سازی توابع رشته ای در سی پلاس پلاس

0

سورس کد پیاده سازی توابع رشته ای در سی پلاس پلاس

توابع رشته ای توابعی هستند که یکسری عملیات را بر روی رشته ها انجام می دهند عملیاتی از جمله مقایسه ی رشته ها، چسباندن رشته ها به هم، جستجوی رشته ها و …

 

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید