سورس کد جدول ضرب با استفاده از آرایه ها

0

ضرب یکی از چهار عمل (عملگر) اصلی در حساب، و جبر مقدماتی است. علاوه بر آن، واژهٔ ضرب برای نام‌گذاری و توصیف عملیات گوناگون دیگر در سایر زمینه‌های ریاضیات، نظیر ضرب داخلی بردارها، ضرب ماتریس‌ها، و بسیاری موارد دیگر هم کاربرد دارد.

سورس کد زیر جدول ضرب را که با استفاده از آرایه ها نوشته شده است را نمایش می دهد:

 

اشتراک:

نظرات بسته اند