سورس کد ترسیم نقاشی در سی پلاس پلاس

0

سورس کد ترسیم نقاشی در سی پلاس پلاس

در این قسمت می خواهیم ترسیم یک خانه در سی پلاس پلاس را بررسی کنیم

ترسیم نقاشی در سی و  سی پلاس پلاس توسط توابع موجود برای openGl می باشد و اگر آشنائی ای با openGl ندارید می توایند در صفحه openGl چیست؟ مشاهده کنید.

 

در تصویر زیر می توانید شات اسکرین این سورس کد را ملاحظه نمایید.

 

کشیدن خانه در سی پلاس پلاس

کشیدن خانه در سی پلاس پلاس

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید