سورس برنامه وارد کردن اطلاعات دانشجو

0

توضیح برنامه :

برنامه نمرات به تعداد دلخواه شما را از ورودی دریافت که بازه ی نمرات از ۰ تا ۱۰ می باشد. با مشخص کردن وضعیت نمرات و گرفتن مبانگین آنها مشخص می کند که تعداد افراد قبول شده و مردود شده چند نفر می باشد.این برنامه برای استفاده دانشجویان بسیار مفید می باشد.

 

اشتراک:

نظرات بسته اند