دانلود پروژه openGl(مدل انیمیشن عروسک)

0

این پروژه با کمک توابع کتابخانه ای open gl و به زبان سی  نوشته شده است.

 

مدل انیمیشن عروسک openGl

مدل انیمیشن عروسک openGl

source

مدل انیمیشنی عروسک open Gl کتابخانه openGl gl_module_milkshape_src

library

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید