اسکریپت شمارنده کاراکتر

0

اسکریپت شمارنده کاراکتر

زبان : HTML & PHP

توضیحات:  توسط این اسکریپت شما می توانید تعداد کاراکتر های متن وارد شده در جعبه متن را به صورت عدد دریافت کنید

اسکریپت شمارنده کاراکتر

اسکریپت شمارنده کاراکتر

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید