آموزش مرتب سازی گنوم در سی پلاس پلاس

0

آموزش مرتب سازی گنوم در سی پلاس پلاس

یکی از روش های محبوب مرتب سازی در بین برنامه نویسان زبان های مختلف مرتب سازی گنوم می باشد مرتب سازی گنوم با نام های مرتب سازی کند ذهن ، مرتب سازی گورزاد و گاها با نام مرتب سازی احمق شناخته می شود.

روش مرتب سازی گنوم توسط یک استاد مهندسی ایرانی به نام دگتر حمید سربازی آزاد ارائه شده است.

روش مرتب سازی گنوم بسیار شبیه به الگوریتم مرتب سازی درجی می باشد و پیاده سازی مرتب سازی گنوم بسیار راحت بوده و هیچ پیچیدگی خاصی ندارد و هر برنامه نویسی با هر سطح دانشی می تواند به راحتی با آن ارتباط گرفته و برنامه را به راحتی درک کند.

روش جابجایی مکانی اعداد با هم شبیه به مرتب سازی حبابی یا همان مرتب سازی دودوئی بوده و نیازی به حلقه های تودرتو ندارد.

سورس کد مرتب سازی گنوم در سی پلاس پلاس

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید