آموزش مرتب سازی شل در سی پلاس پلاس

0

آموزش مرتب سازی شل در سی پلاس پلاس

مرتب سازی شل برگرفته از روش مرتب سازی درجی می باشد با این تفاوت که مرتب سازی شل مشکلاتی را که مرتب سازی درجی دارد را برطرف کرده است مشکلاتی که به عنوان های زیر در وب سایت های مختلف عنوان شده است

مرتب سازی درجی فقط در مواقعی نتیجه ی کارآمد دارد که لیست دارای حداقل مرتب سازی باشد یعنی لیستی که کاملا نامرتب باشد معمولا نمی توان به صورت صد در صد با الگوریتم مرتب سازی درجی مرتب کرد

و دومین مشکلی که مرتب سازی درجی دارد این مسئله است که مرتب سازی درجی در هر بار چرخش حلقه فقط می تواند به مقدار یک اندیس مقادیر را جابجا کند و این مسئله باعث می شود که مقدار زمانی که الگوریتم درجی دارد مورد قبول برنامه نویسان زبان های مختلف قرار نگیرد.

بر روی الگوریتم مرتب سازی شل تغییراتی توسط فردی دیگر انجام شده است که بعد از آن این الگوریتم مرتب سازی به نام الگوریتم مرتب سازی صدفی نیز شناخته می شود

در برنامه زیر الگوریتم مرتب سازی شل با تغییرات الگوریتمی که بر روی آن انجام شده و تبدیل به الگوریتم مرتب سازی صدفی شده است پیاده سازی شده.

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید