آموزش مرتب سازی ساختگی در سی پلاس پلاس

0

آموزش مرتب سازی ساختگی در سی پلاس پلاس

مرتب سازی ساختگی یکی از روش های مرتب سازی آرایه می باشد که برای مرتب سازی اعداد به کار می رود مرتب سازی ساختگی با نام های مرتب سازی تصادفی و مرتب سازی میمونی نیز شناخته می شود.

در مرتب سازی ساختگی اکثرا تابعی را به منظور بررسی مرتب بودن یا نبودن لیست می نویسند و با هربار تغییر در جایگاه اعداد در لیست ، آرایه به این تابع فرستاده می شود تا بررسی شود که لیست ما مرتب شده است یا نه!

البته از مرتب سازی ساختگی یا مرتب سازی تصادفی بیشتر به منظور اهداف آموزشی استفاده می شود و مرتب سازی ساختگی توجیه کاربردی ندارد.

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید