آموزش جستجوی خطی یا جستجوی ترتیبی در سی پلاس پلاس

0

آموزش جستجوی خطی یا جستجوی ترتیبی در سی پلاس پلاس

جستجوی خطی یکی از معمولترین جستجو در بین برنامه نویسان زبان های مختلف می باشد

معمولا اولین روش جستجوئی که یک علاقه مند به برنامه نویسی یاد می گیرد جستجوی ترتیبی می باشد

جستجوی ترتیبی یک روش معمول جستجو است که اگر از هر شخصی سئوال شود که این عدد چگونه باید پیدا شود مسلما به این روش اشاره خواهد کرد حتی اگر فرد مورد نظر هیچ دانشی از برنامه نویسی نداشته باشد

جستجوی ترتیبی و یا هان جستجوی خطی به این صورت انجام می گیرد که عنصر مورد جستجو از ابتدای لیست با عناصر موجود لیست مقایسه می شود و این عمل تا زمانی که عنصر مورد نظر ما پیدا شود انجام می گیرد

در جستجوی خطی یا ترتیبی زمانی که به یافتن و جستجوی یک عنصر سپری می شود رابطه ی مستقیم با محلی دارد که عنصر در آن واقع شده است به این صورت که اگر عنصر نزدک به  ابتدای آرایه ذخیره شده باشد زود پیدا می شود و اگر نزدیک به انتهای آرایه ذخیره شده باشد زمان بیشتری را خواهد گرفت.

به صورت خلاصه جستجوی خطی و یا جستجوی ترتیبی مانند نوار کاست می ماند که برای خواندن یک قسمت باید از قسمت های دیگر عبور کرد تا به قسم تمورد نظر رسید.

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید